Prezidentligiň 100 gününden soň, Baýdeniň reýtingi Trampyň antirekordyna golaýlady

Prezidentligiň 100 gününden soň, Baýdeniň reýtingi Trampyň antirekordyna golaýlady

“Washington Post” we “ABC News” neşirleri pikir soraşma geçirip, amerikalylaryň ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýdene bolan garaýşyny anykladylar. Bu barada sm.news habar berýär.

Netijede, Ştatlaryň ýaşaýjylarynyň 42%-niň ýurduň baştutanynyň syýasatyny makullamaýandygy belli boldy. Şol bir wagtyň özünde 52%-i pikir soraşma gatnaşmakdan saklandy ýa-da özleriniň prezidente bolan oňyn garaýşyny bildirdiler. Bu görkeziji 1974-nji ýylda Jerad Forddan (48%) we 2017-nji ýylda Donald Trampdan (42%) başga, 1945-nji ýyldan bäri Baýdeniň özünden öňdäkileriň islendik biriniň görkezijisinden has pesdir.
COVID-19 bilen göreş syýasatyny sorag edilenleriň 64%-niň, ykdysady strategiýany 52%-niň makullaýandygyny göz öňünde tutmak gerek. Amerikalylaryň 37%-i Baýdene Meksikadaky migrasiýa prosesi bilen baglanyşykly oňyn baha berdi.
Şol bir wagtyň özünde, 60%-i Baýdene respublikanlardan goldaw almagy maslahat berýär. 30%-i onuň hiç hili goldawsyz hem hereket edip biljekdigine ynanýar.
18 – 21-nji aprelde iňlis we ispan dillerinde geçirilen pikir soraşma 1 müňden gowrak adam gatnaşdy
.