UEFA-nyň 2019-2020 möwsüminde näçeräk gird­eji gazanandygy belli boldy

UEFA-nyň 2019-2020 möwsüminde näçeräk gird­eji gazanandygy belli boldy

Ýewropa futbolynyň dolandyryş edarasy bolan UEFA-nyň girdejisi 2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan maliýe ýyly üçin 3.04 milliard ýewro (3,65 milliard dollar) aşaklady. Bu barada cursorinfo.co.il habar berdi.

Bu görkeziji 2018/19 möwsüminde Covid-19 pandemiýasy sebäpli Ýewropanyň futbol senenamasyny togtatmagynyň netijesinde alnan 3,86 milliard ýewro girdejiden (4,63 milliard dollar), takmynan, 820 million ýewro (984 million dollar) azaldy. UEFA girdejileriniň azalmagynyň sebäpleri hökmünde oýunlaryň sanynyň azalmagyny, ýaýlymçy kompaniýalara we täjirçilik hyzmatdaşlaryna töleg eglişiklerini we janköýersiz geçen oýunlary mysal getirdi.
Habar beriş serişdelerine hukuklaryndan gelýän 2,59 milliard ýewro (ABŞ-nyň 3,11 milliard dollary) girdejisi UEFA-nyň umumy dolanyşygynyň 85 göteriminden gowragyny düzýär, hemaýatkärlik we ygtyýarnama bermek ýaly täjirçilik hukuklaryndan alýan girdejisi bolsa 417,8 million ýewro (501,6 million ABŞ dollary) barabar boldy.