Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 60 million dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 60 million dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, nebit bitumyny, gidro arassalanan dizel ýangyjyny, awtobenzini, az kükürtli mazudy satyn aldylar. Şeýle hem Beýik Britaniýadan, BAE-den we Owganystandan gelen täjirler EСO-93 («Türkmengaz» DK) kysymly awtobenzini, Maltadan gelen işewürler bolsa, polietilen satyn aldylar.
Bulardan başga-da, Serbiýadan gelen täjirler daşary ýurt puluna buýan köküniň ekstraktyny satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 60 million dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirliklerinden gelen işewürler bahasy 376 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.