Dünýä ykdysadyýeti pandemiýa sebäpli 3,5 trillion dollar ýitgi çekdi

Dünýä ykdysadyýeti pandemiýa sebäpli 3,5 trillion dollar ýitgi çekdi

Russiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Sergeý Werşinin koronawirus pandemiýasyndan dünýä ykdysadyýetine ýeten ýitginiň 2008-nji ýylyň çökgünliginiň ýetiren ýitgisinden iki esse köpdügini aýtdy. Bu barada gazeta.ru habar berýär.

Onuň pikiriçe, koronawirus pandemiýasy XXI asyryň iň uly kynçylyklarynyň biri hökmünde taryha girer. Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, bu Ikinji jahan urşundan bäri iň uly global çökgünlik bolup durýar.

«Dünýä ykdysadyýetiniň ýitgisi 3,5 trillion dollardan gowrak boldy. Bu 2008-nji ýyldaky çökgünlik döwründen iki esse köpdür» — diýip, Werşinin belledi.

Ol bu ýagdaýyň hem milli ykdysadyýetiň, hem halkara guramalarynyň jebisliginiň çynlakaý synagyna öwrülendigini sözüniň üstüne goşdy.
Ýakynda BMG pandemiýanyň dünýä ýurtlarynyň durnukly ösüşine ýetirýän täsiri barada hasabatyny neşir etdi. Hasabatda kowid çökgünliginiň iş orunlarynyň 114 mln san azalmagyna we aşa garyplaryň sanynyň 120 mln san artmagyna sebäp bolandygy bellenilýär. Pandemiýanyň netijelerini ýeňip geçmek üçin hökümetler tarapyndan 16 trln dollar bölünip berildi.