Duşenbe – 2021-nji ýylda GDA-nyň medeni paýtagty

Duşenbe – 2021-nji ýylda GDA-nyň medeni paýtagty

21-nji martda Täjigistanyň Sadriddin Aýni adyndaky Döwlet akademiki opera we balet teatrynda “Duşenbe – GDA-nyň medeni paýtagty-2021” sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi.

Duşenbe şäheriniň häkimi Rustam Emomalä şäher üçin GDA-nyň medeni paýtagty adyny tassyklaýan şahadatnama gowşuryldy.

Şahadatnama gowşurylandan soň, Duşenbe şäheriniň häkimi Rustam Emomali GDA agza döwletleriň, doganlyk şäherleriniň, diplomatik korpuslaryň, Duşenbede ýerleşýän halkara guramalarynyň wekillerini, şeýle-de myhmanlary we maksatnama gatnaşyjylary Täjigistanyň paýtagty Duşenbä gelmekleri bilen gutlady. Ol 2021-nji ýylda Duşanbe şäheriniň GDA-nyň medeni paýtagty hökmünde saýlanandygy we yglan edilendigi üçin “Bileleşigiň medeni paýtagtlary” döwletara maksatnamasynyň ýolbaşçylaryna we işgärlerine minnetdarlyk bildirdi.
Duşenbäniň medeni paýtagt hökmünde yglan edilmegi mynasybetli Täjigistanyň paýtagtynyň ýeten üstünlikleri barada gysga metražly film görkezildi, şeýle-de respublikanyň we GDA agza döwletleriň sungat ussatlary tarapyndan taýýarlanan aýdym-sazly baýramçylyk konserti geçirildi.