R.Meredow gyrgyz kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

R.Meredow gyrgyz kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

18-nji martda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda ministrler syýasy-diplomatik, şeýle-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça türkmen-gyrgyz gatnaşyklaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şu ýylda ýokary derejeli saparlary guramaga aýratyn üns berildi.

Ministrler şeýle-de iki döwletiň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary, şol sanda olary işjeňleşdirmek üçin hünärmen derejesinde duşuşyklary geçirmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Energiýa, ulag we oba hojalygy ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň geljegine seredildi. Şu nukdaýnazardan, söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň duşuşyklaryny yzygiderli geçirmegiň maksadalaýyk boljakdygy nygtaldy.