Türkmenistan Halkara Nowruz baýramyny ýokary guramaçylyk derejesinde bellär

Türkmenistan Halkara Nowruz baýramyny ýokary guramaçylyk derejesinde bellär

Şu ýyl Halkara Nowruz baýramy mynasybetli ýurdumyzyň ajaýyp künjeklerinde köpçülikleýin medeni çäreler guralyp, şolarda türkmen halkynyň özboluşly däp-dessurlary, şol sanda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen gymmatlyklary, Türkmenistanyň medeniýeti we sungaty ösdürmekde häzirki döwürde ýeten derejesi öz beýanyny tapar. Baýramçylyk mynasybetli şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň, muzeý gymmatlyklarynyň, oba hojalyk önümleriniň we dokma pudagynyň harytlarynyň sergilerini guramak meýilleşdirilýär. Mukamlar köşgünde Milli bahar baýramynyň hormatyna «Parahatlyk bahary» ady bilen baýramçylyk konserti geçiriler.