Türkmenistanda telekeçilere söwda merkezlerini hususylaşdyrmak teklip edilýär

Türkmenistanda telekeçilere söwda merkezlerini hususylaşdyrmak teklip edilýär

Türkmenistanda söwda merkezlerini Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna göni (salgyly) hususylaşdyrmak teklip edilýär. Degişli teklip Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen bilelikde geçirilen seljermeleriň netijeleri boýunça taýýarlanyldy. Bu barada wise-premýer G.Müşşikow Hökümet mejlisiniň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedowa habar berdi.

Bellenilişi ýaly, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Pudagara merkezi toparyň mejlisinde bu desgalary hususylaşdyrmak meselesine bellenen tertipde seredildi.
Türkmen Lideri hasabaty diňläp, toplumlaýyn çäreleriň netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetiň okgunly ösüş depgininiň üpjün edilýändigini belledi. Bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmek döwlet syýasatynyň esasy wezipeleriniň biridir.
Döwlet Baştutany Ýokary gözegçilik edarasy bilen bilelikde hödürlenen teklip boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.