Häzir haýsy ýurtlar syýahatçylyk üçin dolulygyna açyk?

Häzir haýsy ýurtlar syýahatçylyk üçin dolulygyna açyk?

Koronawirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtly syýahatçylar çäklendirmesiz diňe bäş ýurda syýahat edip bilerler: Albaniýa, Dominikan Respublikasy, Tanzaniýa, Kosta Rika we Demirgazyk Makedoniýa. Bu barada Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UNWTO) 8-nji martdaky hasabatyndan mälim boldy, diýip news.mail.ru habar berýär.

Bellenilip geçilişi ýaly, fewral aýyna çenli 69 döwlet daşary ýurtlular üçin ýapykdy. Ýene 73 döwlet serhetlerini bölekleýin ýapdy.
Şol bir wagtyň özünde, 70 döwlet gelýän syýahatçylardan karantin ýa-da COVID-19 üçin otrisatel barlag netijesini talap edýär.
UNWTO hasabatynda koronawirusyň täze ştammlarynyň ýaýramagynyň ýurtlaryň serhetleri ýapmak ýaly has berk çäre görmegine sebäp bolandygyny belleýär.

“Indi syýahatçylygy täzeden dikeltmegiň üstünde işleýäris, çäklendirmeleriň çözgüdiň diňe bir bölegidigini ykrar etmelidiris. Çäklendirmeleriň girizilmegi iň soňky maglumatlara we seljermelere esaslanmalydyr we millionlarça kärhanalaryň we işçileriň garaşly pudagynyň howpsuz we jogapkärli täzeden başlamagyny üpjün etmek üçin yzygiderli barlanmalydyr "-diýip, UNWTO-nyň ýolbaşçysy Zurab Pololikaşwili aýtdy.