UFC-niň ýolbaşçysy Nurmagomedowa sentýabr aýynda oktagona çykmagy teklip etdi

UFC-niň ýolbaşçysy Nurmagomedowa sentýabr aýynda oktagona çykmagy teklip etdi

Ultimate Fighting Championship promouşeniniň ýolbaşçysy Deýna Uaýt russiýaly söweşiji Habib Nurmagomedowy sport karýerasyny dikeltmäge yrmak niýetinden galmaýar.

7-nji marta geçilýän gije Las-Wegasda Islam Mahaçew bilen amerikaly Drýu Dober duşuşdy. Nurmagomedow şol söweşde Mahaçewiň sekundanty boldy. Uaýt söweşden soň, oktagona dolanmak barada Habib bilen gürleşendigini aýtdy. Bu barada oreanda.ru belläp geçýär.

«Men oňa: «Sentýabr aýynda söweşmegi neneň görýärsiň?» diýdim. Ol muňa gülmek bilen: «Göreris» diýip jogap berdi. Ýakyn günlerde men onuň bilen agşamlyk naharynda duşuşmakçy” – diýip, Deýna Uaýt UFC 259 turnirinden soň, metbugat maslahatynda aýtdy.

Belläp geçsek, UFC 259 turnirinde Mahaçew demikdiriji usul bilen Drýu Doberden üstün çykdy. Indi 29 ýaşly söweşijiniň hasabynda MMA-da 19 ýeňşi we bir ýeňlişi bar.