Beýik Britaniýa we Irlandiýa 2030-njy ýyldaky Dünýä çempionatyny bilelikde geçirip biler

Beýik Britaniýa we Irlandiýa 2030-njy ýyldaky Dünýä çempionatyny bilelikde geçirip biler

Angliýanyň premýer-ministri Boris Jonson ýurduň 2030-njy ýyldaky Dünýä çempionatyny Irlandiýa bilen bilelikde geçirmek barada ýüz tutmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Bu barada sports.ru habar berdi.

"Futbol öýüne dolanýar" -diýip, premýer-ministr belleýär. Angliýanyň hökümeti bu arzany bermek üçin 2,8 million ýewro bölüp berer.
“Biz arzanyň durmuşa ukyplylygyna baha bermek üçin heniz FIFA 2022-nji ýylda resmi taýdan işe girişmänkä tehniki-ykdysady delillendirmeleri geçirmegi dowam etdireris.
Futbol boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek biziň ýurtlarymyza peýda getirmek üçin ajaýyp mümkinçilik döreder"-diýip, Angliýanyň, Uelsiň, Şotlandiýanyň, Demirgazyk Irlandiýanyň we Irlandiýa Respublikasynyň Futbol Assosiasiýalarynyň bilelikdäki beýanatynda aýdylýar.