Türkmenistan ýylyň başyndan bäri Russiýanyň üsti bilen 320 müň tonna nebit eksport etdi

Türkmenistan ýylyň başyndan bäri Russiýanyň üsti bilen 320 müň tonna nebit eksport etdi

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda Russiýa Federasiýasynyň nebit geçiriji ulgamlarynyň üsti bilen 320,46 müň tonna nebiti eksport etdi. Bu barada Interfaks agentligi Ýangyç-energetika toplumynyň merkezi dolandyryş edarasyna salgylanyp habar berýär.

Türkmenistan RF-iň çäginden eksport etmek boýunça Gazagystandan (2,14 mln tonna nebit) soň ikinji ýerde durýar.
Bellenilişi ýaly, Russiýanyň özüniň uzakdaky ýurtlara eksporty düýpli azaldyldy. Netijede, RF 2021-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda uzakdaky ýurtlara 32,83 mln tonna nebit eksport etdi, bu bolsa 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde 21,6% azdyr. Şol bir wagtda rus nebit kompaniýalary geçen döwürde ýakyn aralykdaky daşary ýurtlara nebit ibermelerini 232,7% çenli —2,36 mln tonna çenli  artdyrdy.