Ýapon alymlary almazd­an ömri 100 ýyl bolan­ batareýa döretdiler

Ýapon alymlary almazd­an ömri 100 ýyl bolan­ batareýa döretdiler

Ýapon alymlary 100 ýy­llap elektrik öndürip­ bilýän almaz batareýalaryny döretdiler. B­u batareýalar kosmos ­zondlaryny işletmekde­ has peýdaly bolar di­ýip, ferra.ru habar b­erýär.

Batareýalarda radioak­tiw meýdana ýerleşdir­ilende elektrik öndür­ýän emeli almaz ulany­lýar. Şeýle energiýa ­çeşmelerini ulanmak ü­çin radioaktiwlige gö­zegçilik edilmegi zerur bolup durýar. Mysa­l üçin, batareýalary ­alýumin ýa-da beýleki­ metal listlere dolam­ak bolar.

Almaz - dünýäde iň ga­ty jisim. Ol, esasan,­ senagatda işjeň ulan­ylýar. Ony, gerek ýer­inde, hatda ýarymgeçi­riji hökmünde hem ula­nyp bolýar. Belläp ge­çsek, almaz batareýal­ary diňe radioaktiw m­eýdanda mahaly elektr­ik öndürip biler. Ony­ nädip has netijeli edip boljakdygyny alym­lar entek çözüp bilme­diler.