"YouTube"-da tölegli el çarpyşmalar peýda bolar

"YouTube"-da tölegli el çarpyşmalar peýda bolar

Ýer togalagynyň iň uly wideo platformasy bolan “YouTube” geljek üçin taýýarlaýan meýilnamalaryny paýlaşdy. Görnüşi ýaly, "Google" oňa köp üýtgetmeler girizmekçi. Olaryň biri täze funksiýa — tölegli el çarpyşmalar bolar diýip, secretmag.ru belleýär.

"TechCrunch"-yň habar bermegine görä, olaryň kömegi bilen ulanyjylar mazmunyň (kontentiň) awtorlaryna "sag bolsun" aýdyp bilerler. Degişli nyşan "Like" we "Dislike" düwmeleriniň gapdalynda ýerleşer. Şol bir wagtyň özünde her bir ulanyjy üçin çykdajy çäkleri bolar: günde 500 dollar we hepdede 2000 dollar.
Häzirki wagtda Awstraliýadan, Braziliýadan, Hindistandan, Ýaponiýadan, Koreýadan, Meksikadan, Täze Zelandiýadan we ABŞ-dan käbir ulanyjylar täze funksiýadan peýdalanyp bilerler. Tölegli el çarpyşmalaryň heniz beta-barlag tapgyryndadygyny bellemelidiris.