Agyr atletika Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyndan aýrylyp bilner

Agyr atletika Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyndan aýrylyp bilner

Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) prezidenti Tomas Bah Agyr atletika halkara federasiýasynyň (IWF) işini nobatdaky gezek tankytlady we bu sport görnüşiniň Olimpiadanyň maksatnamasyndan aýrylyp bilinjekdigini aýtdy diýip, sovsport.ru habar berýär.

Bu ýagdaý eger IWF Halkara Olimpiýa Komitetiniň dopinga garşy göreş boýunça talaplaryny äsgermezlik etse bolup biler.

“Eger bu meseleler öz wagtynda kanagatlanarly çözülmese, HOK-nyň ýerine ýetiriji komiteti 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň we geljekki ähli Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasynda agyr atletikanyň bolmagyny täzeden gözden geçirmeli bolar” – diýip, Bah HOK-nyň metbugat maslahatynda aýtdy.

Ýatlap geçsek, HOK eýýäm agyr atletika ýaryşynyň maksatnamasyny gysgaltdy. Tokiodaky oýunlara 196 ştangaçy gatnaşýan bolsa, 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiada 120 ştangaçy gatnaşar.