Ilham Aliýew «Dostluk» ýatagyny özleşdirmek boýunça Ähtnamany tassyklady

Ilham Aliýew «Dostluk» ýatagyny özleşdirmek boýunça Ähtnamany tassyklady

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew «Dostluk» ýatagy boýunça Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnamany tassyklady. Resminama Azerbaýjanyň Prezidentiniň resmi sahypasynda ýerleşdirildi.

Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, «Dostluk» ýatagynyň ätiýaçlyk gory 50 million tonna nebit möçberinde bahalandyrylýar.
Hazar deňzindäki “Dostluk” uglewodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmek boýunça iki döwletiň hökümetleriniň arasynda özara düşünişmek Ähtnamasyna 21-nji ýanwarda Aşgabatda gol çekildi. 22-nji fewralda Azerbaýjanyň Milli Mejlisi özara düşünişmek Ähtnamasyny tassyklady.
Azerbaýjan habar beriş serişdeleriniň bellemegine görä, «Dostluk» uglewodorod ýatagynyň baýlyklarynyň 30%-iniň Azerbaýjanyň we 70%-iniň Türkmenistanyň paýyna düşmegine garaşylýar.
Ýatagy özleşdirmek işine «Lukoýl» rus kompaniýasy hem gatnaşar.