Apple alty ýylyň içinde 100 töweregi kompaniýany satyn aldy

Apple alty ýylyň içinde 100 töweregi kompaniýany satyn aldy

Apple soňky alty ýylyň içinde 100 töweregi startap (başlangyç) satyn aldy diýip, Tim Kuk kompaniýanyň paýdarlarynyň ýyllyk ýygnagynda aýtdy. Täze söwda her üç-dört hepdeden bolýar. Kukuň aýtmagyna görä, 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde Apple 111,4 mlrd dollar gazandy we bu görkeziji kompaniýanyň tutuş taryhynyň dowamynda rekord boldy diýip, incrussia.ru habar berýär.

Kompaniýanyň soňky on ýylda iň uly söwdasy 3 mlrd dollara Beats Electronics-i satyn almagy boldy. Bu repçi we prodýuser Dr. Dre tarapyndan esaslandyrylan gulaklyklaryň önümçiligi boýunça başlangyçdyr. Ýene bir uly söwda 2018-nji ýylda 400 mln dollara Shazam kompaniýasynyň satyn alynmagy boldy.
Apple tehnologiýa we zehin edinmek bilen gyzyklanýar. Kompaniýa tehnologiýa başlangyçlaryny satyn alýar we olaryň innowasiýasyny öz önümlerine ornaşdyrýar. 
Apple-iň söwda we maýa goýum sanawy dürli-dürli. 2020-nji ýylda kompaniýa emeli intellekt ugrundan birnäçe kompaniýalary, wirtual hakykatynyň kömegi bilen çäreleri gurnamak boýunça başlangyjy, töleg hyzmatyny we podkastlar bilen meşgullanýan kompaniýany satyn aldy. 2019-njy ýylda Apple sürüjisiz awtobuslaryň önümçiligi boýunça Drive.ai başlangyjyny satyn aldy.
Apple – bahasy 2 trln dollardan gowrak bolan örän girdejili kompaniýa. Ol alty ýylyň içinde 100 kompaniýa satyn alsa-da, näme satyn almalydygyny saýlap alýar.