Beýik Britaniýa maý aýynda syýahatçylar üçin serhetlerini açar

Beýik Britaniýa maý aýynda syýahatçylar üçin serhetlerini açar

Beýik Britaniýanyň hökümeti koronawirusa garşy çäklendirmeleri gowşatmagyň meýilnamasyny taýýarlady. Syýahatçylyk 2021-nji ýylyň 17-nji maýyndan dikeldilip bilner diýip, newinform.com habar berýär.

Meýilnama 8-nji martdan iş ýüzüne geçirilip başlanjak dört tapgyry öz içine alýar. Soňky tapgyrda britan hökümeti sosial gatnaşyklar üçin ähli çäklendirmeleri ýatyrar. 
Kafelere we restoranlara ýapyk binalarda adamlara hyzmat etmäge, myhmanhanalara hem myhmanlary kabul etmäge rugsat berler. Kinoteatrlar, oýun merkezleri, muzeýler açylar we janköýerler stadionlara dolanyp biler. 21-nji iýundan başlap, ýurtda geçen ýylyň ýazynda togtadylan gijeki klublar açylar. Şeýle-de, köpçülikleýin çäreleri, ýagny festiwallary we konsertleri hem geçirmek mümkin bolar.
Maý aýynyň ikinji ýarymynda beýleki ýurtlar bilen awiagatnawlar hem dikeldilmeli. Beýik Britaniýanyň hökümeti syýahatçylygy dikeltmek boýunça gutarnykly karary 12-nji aprelde kabul eder. Gutarnykly karar epidemiologik ýagdaýa bagly bolar.