Huawei 2021-nji ýylda smartfon üpjünçiliginiň 60%-den gowrak azaljakdygyny tassyklady

Huawei 2021-nji ýylda smartfon üpjünçiliginiň 60%-den gowrak azaljakdygyny tassyklady

Huawei kompaniýasynyň bazardaky ýagdaýynyň ýaramazdygyny ilkinji gezek özi tassyklady we üpjünçiligiň azaljakdygyny habar berdi diýip, popmech.ru belleýär.

Ýagny, Huawei üpjün edijilerine we hyzmatdaşlaryna kompaniýanyň şu ýyl 70-80 mln smartfon öndürjekdigini habar berdi, bu 2020-nji ýylda bazara iberilen 189 mln smartfondan ep-esli az bolup, kompaniýanyň üpjünçiliginiň 60%-den gowrak azaljakdygyny aňladýar.
Bu ýagdaýda gürrüň diňe 4G-toruna birikdirilen gurluşlar barada gidýär. Kompaniýanyň henizem 5G ulgamyny göterýän modelleri çykarmak üçin komponentleri import eder ýaly ABŞ hökümetinden rugsady ýok.
Eýýäm birnäçe ýyl bäri Huawei ABŞ-nyň kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyny gadagan edýän sanksiýalaryň astynda ýerleşýär. Geçen ýyl Trampyň administrasiýasy bu sanksiýalary güýçlendirdi, bu hem TSMC-niň Huawei üçin Kirin prosessorlaryny öndürip bilmezligine getirdi, sebäbi TSMC-niň önümçiliginde amerikan tehnologiýalary ulanylýar. 
Bu Huawei-ni smartfonlar bazarynda saklamak hem-de amerikan sanksiýalaryndan azat etmek üçin Honor brendini satmaga mejbur etdi. Netijede, öňki Huawei brendi AMD, Intel, MediaTek, Microsoft, Qualcomm we Samsung ýaly esasy üpjün edijiler bilen gatnaşygyny gaýtadan dikeltdi.