Türkiýe 2023-nji ýylda öz kosmos gämisini Aýa ugradar

Türkiýe 2023-nji ýylda öz kosmos gämisini Aýa ugradar

Türkiýede öndürilen ilkinji kosmos gämisi 2023-nji ýylda Aýa uçurylar. Bu barada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan habar berdi diýip, evo-rus.com ýazýar.

Türkiýäniň Prezidentiniň aýtmagyna görä, ýurduň ýakyn ýyllar üçin öňde goýýan maksady Ýeriň emeli hemrasyna eýe bolmagyň iki basgançagyny amala aşyrmakdan ybarat bolup durýar.
Birinji tapgyrda türk kosmos gämisi Aýa gonuşy amala aşyrar. Ärdoganyň pikiriçe, bu 2023-nji ýylyň ahyrynda bolar we respublikanyň 100 ýyllygyna gabat geler.

“Ikinji tapgyr - emaý bilen gonmak. Inženerlerimiziň Aýa gonmagyň hötdesinden gelip biljekdigine ynanýaryn "-diýip, Ärdogan belledi.

Türkiýäniň döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, soňky 18 ýylda kosmos gözlegleri üçin Ankara 2,1 milliarddan gowrak lira bölüp berdi.