Alymlar erkekler we aýallar üçin iň howply ýaşy kesgitlediler

Alymlar erkekler we aýallar üçin iň howply ýaşy kesgitlediler

Ylmy barlagyň çäginde Finlýandiýanyň we ABŞ-nyň alymlary erkekler hem-de aýallar üçin iň howply ýaşy kesgitlediler. Gürrüň adam ömrüniň ýürek-damar keselleri sebäpli ölüm howpunyň has uly döwri barada barýar diýip, actualnews.org habar berýär.

Ylmy barlag Helsinki uniwersitetinde işleýän Merkezi hassahananyň hünärmenleriniň goldawy bilen Tehas saglyk merkeziniň işgärleri tarapyndan geçirildi. Awtorlar gözlegleriň dowamynda birnäçe müň adamyň kesel taryhyny öwrendiler. Onda dürli ştatlaryň we jynslaryň wekilleri hasaba alyndy.
Netijede, erkekler üçin iň howply ýaş - 40 ýaşdan soňky döwür diýlen karara gelindi. Bu döwürde öz saglygyň hakynda has köp alada edip, bedeniň "duýduryşlaryny" görmezlige salmaly däl.
Aýallar üçin iň howply ýaş - 30 ýaşdan soňky döwür diýlip hasap edildi. Bu ýaşdan geçenden soň, insult ýa-da ýürek agyry keselleriniň gozgamak ähtimallygy ýokarlanýar. Bu ýaşda stress, zyýanly endikler we nädogry iýmitlenmek köp sanly kynçylyklara sebäp bolup biler diýip, ylmy barlagçylar çaklaýarlar.