Bitkoiniň gymmaty 40 müň dollardan geçip, ähli rekordlary täzeledi

Bitkoiniň gymmaty 40 müň dollardan geçip, ähli rekordlary täzeledi

Walýutanyň gymmaty şu aýyň başynda 32 müň dollardan ýokary galyp başlady we häzirki wagtda iň ýokary derejesine - 42 müň dollara golaýlaýar. Bu barada sev.tv habar berýär.

Bitkoin ýanwar aýynyň başyndan bäri ilkinji gezek 6-njy fewralda 40 müň dollarlyk bellikden ýokary geçdi. Soňra walýuta täze rekord goýdy we indi ol bir aýlap konsolidirlener.
Ykdysatçy hünärmen Maýkl wan de Popp bu togtadyşyň köp altkoinleriň ýokary derejelerini täzelemegine goşant goşandygyny, şeýle hem indi DeFi segmenti gyzyşyp başlanda, ilkinji kripto walýutanyň ýene-de ünsi çekjekdigini aýtdy.
Ýeri gelende bellesek, esasy kripto walýutanyň heşreýti hem 174,9 EH/s-den ýokary geçip, täze rekord goýdy. BTC.com portalynyň çaklamalaryna görä, bu görkeziji ýene-de ösmegini dowam etdirer we netijede, 22.05 T (+2.87%) ýeter.