BSGG-niň hünärmenleri Uhan şäherindäki bazara baryp gördüler

BSGG-niň hünärmenleri Uhan şäherindäki bazara baryp gördüler

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) koronawirusyň gelip çykyşyny öwrenýän hünärmenler topary Hytaýyň Uhan şäherindäki iýmit bazaryna baryp gördi diýip, AP habarlar agentligi habar berýär.

Wirusologiýa, iýmit önümleriniň howpsuzlygy we epidemiologiýa ugry boýunça hünärmenler şäheriň iň uly bazarlarynyň biri bolan, täze et, balyk we deňiz önümlerini satýan Baishazhou bazaryna bardylar.
Ondan öň, hünärmenler Uhan şäherindäki koronawirus ýokanjynyň ýüze çykan iki hassahanasyna baryp gördüler.
BSGG-niň hünärmenleri Uhana ýanwar aýynyň ortalarynda geldiler. Işe girişmezden ozal, olar 14 günlük karantinde boldular. Ol 28-nji ýanwarda tamamlandy.
BSGG Twitterinde iş saparynyň dowamynda guramanyň wekilleriniň Uhanyň wirusologiýa institutyna, “Huanan” deňiz önümleriniň lomaý bazaryna, Kesellere gözegçilik we öňüni alyş boýunça şäher merkeziniň barlaghanasyna barmagy we birinji kesellän adamlar bilen gürleşmegi meýilleşdirýändigini habar berdi.