FIFA 2026-njy ýylda geçjek Dünýä çempionatynyň şäherlerini ýylyň soňky çärýeginde kesgitlär

FIFA 2026-njy ýylda geçjek Dünýä çempionatynyň şäherlerini ýylyň soňky çärýeginde kesgitlär

Halkara Futbol Federasiýalarynyň Geňeşi (FIFA) 2026-njy ýyldaky Dünýä çempionatynyň oýunlarynyň geçiriljek şäherlerini 2021-nji ýylyň soňky çärýeginde tassyklar. Bu barada FIFA-nyň resmi web sahypasynda habar berildi.

Ýaryşyň taryhynda ilkinji gezek 48 topar gatnaşjak 2026-njy ýyldaky Dünýä çempionatynyň final oýunlary ABŞ-da, Kanadada we Meksikada geçiriler. Häzirki wagtda Dünýä çempionatynyň oýunlaryny geçirmäge 23 şäher (Meksikadan - 3, Kanadadan - 3 we ABŞ-dan - 17 şäher) dalaşgärlik edýär.

"Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly ýagdaýy göz öňünde tutup, FIFA 2021-nji ýylyň iýul aýynyň başynda dalaşgär şäherlerdäki ýaryş ýerlerine baryp görmekçi. Bu saparlar diňe kabul edýän ýurtlaryň saglyk we howpsuzlyk ýagdaýy muňa rugsat beren halatynda amala aşyrylar" diýlip, FIFA-nyň resmi web sahypasyndaky beýanatda aýdylýar.