Nurmagomedow Porýe bilen söweş üçin karýerasyny dikeltmekden ýüz öwürdi

Nurmagomedow Porýe bilen söweş üçin karýerasyny dikeltmekden ýüz öwürdi

Ýeňil agramda UFC-niň çempiony Habib Nurmagomedow amerikaly Dastin Porýe bilen söweşmek üçin karýerasyny dikeltmekden ýüz öwürdi diýip, UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt aýtdy. Bu barada tj.sputniknews.ru habar berýär.

Uaýt Porýe UFC 257 turnirinde Makgregory ýeňenden soň, Habib bilen habarlaşandygyny gürrüň berdi. Nurmagomedowyň aýtmagyna görä, ne Porýe, ne-de Makgregor oňa garşydaş bolup biler.

“Men Habib bilen gürleşdim, ol maňa şeýle diýdi: “Dana, gel açyk gürleşeli, men bu ýigitleriň ikisinden hem birnäçe dereje ýokarda”. Bilmedim-dä, bu jogap ýaramly eşidilmedi, şonuň üçin göreris-dä. Öň aýdyşym ýaly, ol diwiziony saklamak islemeýär” – diýip, UFC-niň ýolbaşçysy metbugat maslahatynda aýtdy.

Şeýlelik bilen, Nurmagomedow karýerasynyň dowamynda MMA-da 29 söweş geçirip, ýeke gezek ýeňilmedik ýagdaýda sportdan gitdi.
Ýatlap geçsek, guramanyň ýolbaşçysy Dana Uaýt karýerasyny dikeltmek teklibi bilen Nurmagomedowa eýýäm birnäçe gezek ýüz tutupdy. Bu geň däl, sebäbi ýeňilmedik «Bürgüt» çempion guşagyny kimdir birine geçirmeli ahyryn?!