«Türkmenenergo» ýurdumyzyň energiýa üpjünçiligini ýokarlandyrmak üçin enjamlary satyn alar

«Türkmenenergo» ýurdumyzyň energiýa üpjünçiligini ýokarlandyrmak üçin enjamlary satyn alar

Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy «Ahal-Balkan» we «Balkan-Daşoguz» ýokary woltly asma elektrik geçirijisiniň we beketleriniň gurluşygy üçin zerur bolan enjamlary, materiallary we awtotehnikalary satyn almak barada baglaşan şertnamalaryna ýurdumyzyň energoulgamynyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin zerur bolan enjamlary, materiallary we awtotehnikalary satyn almak barada daşary ýurt kompaniýalary bilen goşmaça ylalaşyklary baglaşar.
Munuň üçin degişli ygtyýar berýän Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Bu resminama ýurdumyzyň sarp edijileriniň elektrik energiýasy bilen üpjünçiliginiň ygtybarly bolmagyny we ýurdumyzyň energiýa ulgamynyň özara ätiýaçlandyrylmagyny has-da berkitmek maksady bilen kabul edildi.