Türkmenistan hytaý kompaniýasyndan buraw turbalaryny satyn alar

Türkmenistan hytaý kompaniýasyndan buraw turbalaryny satyn alar

«Türkmennebit» döwlet konserni degişli möçberde dürli ölçegli buraw turbalaryny satyn almak barada Hytaý Halk Respublikasynyň «Honghua International Co., Ltd.» kompaniýasy bilen şertnama baglaşar. 

Munuň üçin degişli ygtyýar berýän Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Bu resminama «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, nebitgaz pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen kabul edildi.