Öz derwezesinden depip gol geçiren derwezeban Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Öz derwezesinden depip gol geçiren derwezeban Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

"Nýuport Kaunti"-niň öz derwezesinden depip garşydaşynyň derwezesine gol geçiren derwezebany Tom King Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Bu barada championat.com habar berdi.

“Sky Sports”-yň habar bermegine görä, Ginnesiň rekordlar kitaby 19-njy ýanwarda Angliýanyň ikinji ligasynyň 23-nji tapgyryndaky oýunda "Nýuport"-yň derwezebanynyň "Çeltenhem"-iň derwezesine geçiren golunyň şu wagta çenli resmi oýunlarda iň uzakdan geçirilen gol bolandygyny tassyklady.
25 ýaşly Kingiň "Jonni-Roks" stadionyndaky depen pökgüsi şemalyň güýji bilen kärdeşi Joş Griffitsiň üstünden aşyp geçdi. Netijede, rekord derejedäki gol geçirilen uzaklyk 96,01 metr diýlip hasaba alyndy.
Mundan öňki rekord derwezeban Asmir Begowiçe degişli bolup, onuň gol geçiren uzaklygy 91,9 metrdir. Şonda bosniýaly derwezeban “Stok Siti”-niň düzüminde 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Premýer-liganyň "Sautgempton"-a garşy oýnunda tapawutlanypdy.