BSGG syýahatçylar üçin sanjym pasportlary meselesini maslahatlaşar

BSGG syýahatçylar üçin sanjym pasportlary meselesini maslahatlaşar

BSGG-niň koronawirus baradaky halkara lukmançylyk-sanitar düzgünleriniň adatdan daşary komiteti sanjym edilenler üçin pasportlar baradaky meseläni maslahatlaşýar diýip, BSGG-niň Ýewropa býurosynyň immunizasiýa bölüminiň uly hünärmeni Oleg Beneş habar berdi. Bu barada RIA Nowosti ýazýar.

“Koronawirus ýokanjyna garşy täsirli we howpsuz sanjymlaryň ýüze çykmagy bilen BSGG halkara syýahatçylara sanjym etmek bilen baglanyşykly meseleleri we näsazlyklary öwrenýär” – diýip, Beneş aýtdy.

Ol halkara lukmançylyk-sanitar düzgünleriniň sanjym şahadatnamasynyň ulanylyşyny düzgünleşdirýändigini sözüniň üstüne goşdy. Halkara lukmançylyk-sanitar düzgünleri boýunça komitet koronawirusa garşy göreş çäreleri bilen baglanyşykly meseleleri wagtal-wagtal gözden geçirýär. Onuň aýtmagyna görä, pasport meselesi hem komitetiň gün tertibinde bar.