2020-nji ýylda ulanyjylar mobil oýunlara 111 milliard dollar sarp etdiler

2020-nji ýylda ulanyjylar mobil oýunlara 111 milliard dollar sarp etdiler

Sensor Tower analitik kompaniýasy ulanyjylaryň 2020-nji ýyl üçin mobil programmalarda çykdajylary barada hasabaty neşir etdi. Maglumatlara görä, ulanyjy çykdajylary 30,2 göterim ýokarlanyp, 111 milliard dollara ýetdi. Bu mobil bazary üçin täze rekorddyr diýip, 3dnews.ru belleýär.

Iň girdejili dükan App Store boldy, onda çykdajylar 30,3% ýokarlandy. Umumy alanyňda, ulanyjylar onda 72,3 milliard dollar sarp etdiler (2019-njy ýylda mukdar 55,5 milliard dollar boldy). Google Play-da çykdajylar 30% ýokarlanyp, 38,6 milliard dollara ýetdi (2019-njy ýylda mukdar 29,7 milliard dollar boldy). Platformalaryň ikisinde-de gurnamalaryň jemi sany 143 milliarddan geçdi.
Mobil oýunlarynyň bazary iň girdejilisi boldy. Ol 79,5 milliard dollar belligine ýetip, täze rekord goýdy (ösüş 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 26% boldy). iOS-yň paýy 47,6 milliard dollara deň, platformadaky iň girdejili oýun bolsa Honor of Kings (2,5 milliard dollar) boldy. Android eýeleri mobil wideo oýunlaryna 32 milliard dollar sarp etdiler, “Coin Master” (799 million dollar) lider boldy.
Analitikler görkezilen mukdarlaryň ýerli salgytlary, mahabat çykdajylaryny, gaýtargylary we beýleki çykdajylary öz içine almaýandygyny bellediler.