Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy. Bu barada TDH agentligi habar berýär.

Daşary ýurt walýutasyna BAE-den, Şweýsariýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidro arassalanan dizel ýangyjyny we uçar kerosinini satyn aldylar.
Bulardan başga-da, Türkiýe, Azerbaýjan döwletleriniň wekilleri daşary ýurt puluna nah ýüplük satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 33 million 693 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şotlandiýanyň, Pakistanyň we Gazagystanyň işewürleri 12 million manatlykdan gowrak nah ýüplük satyn aldylar.