UFC-niň ýolbaşçysy Nurmagomedow — Makgregor rewanşyny guramak isleýär

UFC-niň ýolbaşçysy Nurmagomedow — Makgregor rewanşyny guramak isleýär

UFC-niň ýolbaşçysy Deýna Uaýt MMA-nyň irlandiýaly söweşijisi Konor Makgregor bilen Russiýanyň wekili Habib Nurmagomedowyň arasyndaky jogap söweşini guramak isleýändigini aýtdy diýip, vprognoze.ru habar berýär.

“Makgregor Porýe bilen söweşde ýeňiş gazanyp bilse, men Konor bilen Habibiň arasyndaky rewanşy görmek isleýärin. Bu söweşiň ähmiýeti bar” – diýip, Uaýt belledi.

Ýatlap geçsek, Habib bilen Konoryň arasyndaky söweş 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda boldy. Şonda rus söweşijisi demikdiriji emel bilen möhletinden öň ýeňiş gazandy.
Geçen ýylyň oktýabr aýynda Habib ABŞ-dan söweşiji Jastin Getjiden üstün çykdy. Şondan soň ol karýerasyny tamamlaýandygyny aýtdy. Ol ýeňilmedik söweşiji hökmünde gitdi. Onuň hasabynda 29 söweşde 29 ýeňşi bar. Muňa garamazdan, Habibiň 30-njy ýeňşi gazanmak üçin karýerasyny dikeldip biljekdigi barada gürrüňler bar.
Makgregor 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda 40 sekuntda Donald Serronäni ýeňdi. Ol garyşyk başa-baş göreşde 26 söweş geçirdi, olarda 22 gezek ýeňiş gazanyp, 4 gezek ýeňildi. Makgregor karýerasyny tamamlaýandygyny birnäçe gezek aýtsa-da, şondan soň ýene-de oktagona dolanýardy.
Makgregor bilen Porýeniň arasyndaky söweş 23-nji ýanwarda UFC 257 turnirine meýilleşdirilen.