"KinoPoisk HD" 2020-nji ýylyň iň meşhur filmlerini we seriallaryny yglan etdi

"KinoPoisk HD" 2020-nji ýylyň iň meşhur filmlerini we seriallaryny yglan etdi

Bu ýyl 6 milliondan gowrak ulanyjy “KinoPoisk HD”-e abuna ýazylmak arkaly filmlere tomaşa etdi. Olardan iň halanýanlary komediýalar, uzyn seriallar, anime we meşhur franşizalar diýlip hasap edildi. Bu barada ezhonline.ru habar berýär.

Netijede, birinji orna Gaý Riçiniň "Jenaplar" filmi mynasyp boldy. "KinoPoisk HD"-niň her bäşinji ulanyjysy bu filme tomaşa etdi we olaryň her ondan biri ony gaýtadan gördi. Şeýle hem, ol ulanyjylaryň arasynda ýylyň iň ýokary baha berlen filmi boldy. Ýagny, oňa 500 müňden gowrak gezek baha berlip, 8.4/10 bal gazanmagy başardy.
Ikinji ýerde - "Rik we Morty". Tomaşa edilişi babatda ol hem "Jenaplardan" peslär ýaly däl. Onuň "Rikşantly Rikberg" (3-nji möwsümiň 1-nji bölümi) we "Galaktika" ýyldyz kreýseri" (4-nji möwsümiň 5-nji bölümi) epizodlaryna has köp tomaşa edilendigi hasaba alyndy.
Üçünji orunda bolsa "KinoPoisk HD"-niň üýtgeşik taslamasy bolan “Soňky ministr” ýerleşýär.
Bulardan başga-da, “Ar alyjylar: final”, “Harri Potter we jadygöýüň daşy”, "Uly partlama teoriýasy", "Dostlar" ýaly filmler hem iň gowularyň hataryna girmegi başardylar.