Dünýäde koronawirus bilen kesellänleriň sany 80 mln adamdan geçdi

Dünýäde koronawirus bilen kesellänleriň sany 80 mln adamdan geçdi

Pandemiýa başlany bäri tutuş dünýäde koronawirus bilen 80 351 598 adam keselledi, bu statistika Jons Hopkins uniwersitetiniň saýtynda ýygnaldy. Bu barada polit.ru habar berýär.

Kesellänleriň sany boýunça ABŞ birinji ýerde durýar (18 982 634 keselli). Ikinji orunda Hindistan (10 187 850), üçünji orunda Braziliýa (7 465 806), dördünji orunda Russiýa (2 992 123), bäşinji orunda bolsa Fransiýa (2 607 688) ýerleşýär.
Pandemiýa başlany bäri dünýäde koronawirusdan 1 757 657 ölüm ýagdaýy hasaba alyndy. ABŞ-da 331 909 adam, Braziliýada – 190 795, Hindistanda – 147 622, Meksikada – 122 026, Italiýada – 71 620 adam ýogaldy. Russiýa koronawirusdan ölüm sany boýunça dokuzynjy orunda ýerleşýär (53 539 adam).
Koronawirusyň ýaýrap başlan ýeri bolan Hytaýda 95 541 keselli we 4 770 ölüm hasaba alyndy.
Kesellileriň iň az sany Solomon adalarynda (17 adam), Samoada (2 adam) hasaba alyndy, Wanuatada diňe bir keselli ýüze çykaryldy.