Türkmenabatdan Moskwa ýörite uçuş amala aşyryldy

Türkmenabatdan Moskwa ýörite uçuş amala aşyryldy

Türkmenabat ― Moskwa aralygynda nobatdaky ýörite uçuş amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi saýtynda habar berilýär.

«Russiýanyň «Sibir» awiakompaniýasynyň uçary bilen amala aşyrylan uçuşda Russiýanyň Türkmenistandaky raýatlarynyň 172-sine Täze ýyl baýramyny öz maşgalasynda, öýünde bellemäge mümkinçilik döredildi» diýlip, ilçihananyň resmi saýtynda aýdylýar.

Şeýlelikde, ilçihana pandemiýa döwründe Türkmenistanda Russiýa ýörite uçuşlaryň bäşisini gurady. Olaryň ählisi Türkmenabat şäherindäki halkara howa menzilinden amala aşyryldy.
RF-iň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohiniň ýakynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen geçiren onlaýn duşuşygynda hem aýdylyşy ýaly, Türkmenabat ― Moskwa aralygyndaky indiki ýörite uçuşlar 2021-nji ýylyň 25-nji we 30-njy ýanwarynda bolar.