25-nji dekabrda Türkmenabat — Moskwa ýörite uçuşy amala aşyrylar

25-nji dekabrda Türkmenabat — Moskwa ýörite uçuşy amala aşyrylar

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy S7 rus awiakompaniýasy bilen bilelikde 25-nji dekabrda Mokswa – Türkmenabat – Moskwa ugry boýunça ýörite uçuşy meýilleşdirdi.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, bu uçuş arkaly Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreş boýunça adatdan daşary toparynyň görkezmelerini berjaý edip, Türkmenabada Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň işgärleri we olaryň maşgala agzalary geler.
Şol uçuş bilen yzyna Russiýa Federasiýasyna Türkmenistanyň çäginde wagtlaýyn bolýan rus raýatlaryndan, şeýle hem iki döwletiň raýatlygy bolan şahslardan (Russiýa, Türkmenistan), Russiýa hemişelik ýaşamak üçin barýanlardan, kanunçylyga laýyklykda Russiýa Federasiýasyna göçmek üçin rugsat alanlardan ybarat 175 adam uçup biler.