Talyplaryň we okuwçylaryň gyşky dynç alyşlaryna çäklendirmeler girizilýär

Talyplaryň we okuwçylaryň gyşky dynç alyşlaryna çäklendirmeler girizilýär

Türkmenistan sebitde we dünýäde çylşyrymly epidemiologik ýagdaý zerarly gyşky dynç alyş möwsümine çäklendiriji çäreleri girizýär.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, 2020-2021-nji okuw ýylynyň gyşky dynç alyş möwsüminde mekdep okuwçylarynyň Gökderedäki we welaýatlardaky çagalar-sagaldyş merkezlerinde dynç almaklaryna çäklendirmeler girizilýär.
Mundan başga-da, ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary gyşky dynç alyş möwsümini okuw ýerlerinde mugallymlarynyň gözegçiligi astynda geçirerler.
Şeýle hem ýurdumyzyň welaýatlaryndan okuwa kabul edilen ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň okuwçylary gyşky dynç alyşlaryny bilim edaralarynda geçirerler. Okuwçylaryň gyşky dynç alyşlaryny we naharlanmaklaryny guramaklyk ýörite maksatnama esasynda döwlet býujetiniň hasabyna amala aşyrylar.