Geýts: Trampyň işleriniň Baýdene geçirilişi COVID-19 sanjym paýlanyşyny kynlaşdyrýar

Geýts: Trampyň işleriniň Baýdene geçirilişi COVID-19 sanjym paýlanyşyny kynlaşdyrýar

Microsoft korporasiýasynyň esaslandyryjy Bill Geýts işleriň respublikan Donald Trampyň administrasiýasyndan demokrat Jozef Baýdeniň toparyna geçirilmegi ABŞ-da täze koronawirusa garşy sanjymlaryň paýlanmagyny kynlaşdyrýar diýip hasaplaýar. Ol bu barada ýekşenbe güni CNN teleýaýlymynda aýtdy diýip, TASS habar berýär.

Koronawirus ýokançlygyna garşy göreşe ýüzlerçe million dollar bölüp beren haýyr-sahawat gaznasynyň ýolbaşçysyndan Baýdeniň geçiş toparynyň henizem Trampyň administrasiýasyndan koronawirus sanjymyny paýlamak barada jikme-jik meýilnama almaýandygy baradaky maglumatlary düşündirmek haýyş edildi.

"Gowşuryş prosesi ýagdaýy çylşyrymlaşdyrýan faktor, ýöne täze administrasiýa hakyky hünärmenleriň pikirlerine bil baglamak isleýär we ýerliksiz aýyplamalar bilen olara garşy çykmakçy däl" - diýip, Geýts belleýär.

Ol Baýdeniň toparynyň taýýarlan ABŞ-da COVID-19-yň ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça ileri tutulýan çäreleriň meýilnamasyna oňyn baha berdi. "Men saýlanan Prezident Baýdeniň we onuň toparynyň kadrlary saýlaýşy we meseleleri çözmegi ileri tutmagy meni begendirýär" diýip, Geýts aýdýar.
Geýts Baýdeniň administrasiýasynyň şeýle çemeleşme bilen ABŞ-nyň epidemiýany ýok etmegiň täsirliligi boýunça dünýäde iň soňky bolmajakdygyna umyt bildirýär.