Türkmenistanyň Germaniýadaky ilçisi Ýewropa Bileleşiginiň ýene-de 3 ýurduna ilçi bellenildi

Türkmenistanyň Germaniýadaky ilçisi Ýewropa Bileleşiginiň ýene-de 3 ýurduna ilçi bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen, Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Berlin şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Berdimurat Rejepow şol bir wagtda Türkmenistanyň Ispaniýa Patyşalygyndaky, Polşa Respublikasyndaky, Daniýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellenildi.