Russiýanyň ÝOM-lary daşary ýurtly talyplara akademiki rugsat hödürlär

Russiýanyň ÝOM-lary daşary ýurtly talyplara akademiki rugsat hödürlär

Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde onlaýn tertipde okap bilmeýän daşary ýurtly talyplara akademiki rugsat ýa-da okuwlaryny yza süýşürmek teklip ediler diýip, Russiýa Federasiýasynyň Ylym we ýokary bilim ministri Waleriý Falkow aýtdy. Bu barada interfax.ru habar berýär.

"Şeýle hünärler hem-de ugurlar bar, olary uzak aralykdan okadyp bolmaýar: lukmanlary uzak aralykdan okatmak mümkin däl, inženerçilik hünärleri we ugry boýunça dersleriň köpüsi şahsy gatnaşmagy talap edýär" diýip, Falkow şenbe güni "Russiýa 24" (VGTRK) teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi.

"Beýle ýagdaýlarda ýa-ha degişli dersler has soňa süýşüriler, ýa-da okamaga hiç hili mümkinçiligi bolmadyk ýagdaýynda, talyplara akademiki dynç almak ýa-da sapaklara gatnaşmaga mümkinçiligi bolandan soň gelmek teklip ediler" - diýip, ministr aýdýar.

Şeýle hem, ol Bilim we ylym ministrliginiň, COVID-19 ýaýramagy bilen baglanyşykly girizilen çäklendirmeler sebäpli Russiýa gaýdyp gelip, bilimini dowam etdirip bilmeýän daşary ýurtly talyplaryň kynçylyklaryna düşünýändigini aýtdy.