“Barselonanyň” ozalky tälimçisi Setýen kluby kazyýete berdi

“Barselonanyň” ozalky tälimçisi Setýen kluby kazyýete berdi

“Barselonanyň” ozalky baş tälimçisi Enrike Setýen ýolbaşçylygy şertnama borçlaryny ýerine ýetirmezlikde aýyplap, kluby kazyýete berdi. Bu barada “AS” neşirine salgylanmak bilen TASS habar berýär.

Hünärmen şertnamanyň möhletinden öň ýatyrylandygy üçin 4 mln ýewro möçberinde töleg talap etmek isleýär. 62 ýaşly tälimçiniň katalon toparyndan awgust aýynda gidendigini, ýöne 17-nji sentýabrda resmi taýdan işden çykarylandygyny bellemek gerek.
Ýatlap geçsek, Setýen baş tälimçi wezipesinde Ernesto Walwerdeniň ornuny çalşyryp, şu ýylyň ýanwar aýynda ispan “Barselonasyna” ýolbaşçy boldy. Onuň ýolbaşçylygynda topar Ispaniýanyň çempionatynda ikinji orny eýeledi, Çempionlar ligasynda “gök-gyzyllar” dörtden bir finala çykdylar, şonda 2-8 hasabynda Mýunheniň “Bawariýasyndan” ýeňildiler.