Türkmenistanda metjitleriň işine çäklendirmeleriň möhleti ýanwara çenli uzaldyldy

Türkmenistanda metjitleriň işine çäklendirmeleriň möhleti ýanwara çenli uzaldyldy

Ýiti ýokanç keselleriň ýurdumyza getirilmeginiň we ýaýradylmagynyň öňüni almak maksady bilen, Türkmenistanda metjitleriň we zyýarat edilýän ýerleriň işine girizilen çäklendirmeleriň möhleti 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyldy. Bu barada Türkmenistanyň müftüligi habar berýär.

Ýatladyp geçsek, ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy öňüni alyş çäreleri hökmünde dini edaralaryň işiniň çäklendirilmegi şu ýylyň iýulynda girizildi.