Angliýa janköýerlere 2-nji dekabrdan oýunlara gatnaşmaga rugsat berdi

Angliýa janköýerlere 2-nji dekabrdan oýunlara gatnaşmaga rugsat berdi

Angliýanyň premýer-ministri Boris Jonson Angliýada koronawirus sebäpli girizilen çäklendirmeleri ýatyrmak meýilnamasyny yglan etdi diýip, news.sportbox.ru habar berdi.

Onuň aýtmagyna görä, ýurtda milli karantin şu ýylyň 2-nji dekabryna çenli hereket eder. Şondan soň Angliýanyň tutuş territoriýasy epidemiologik ýagdaýa baglylykda üç derejä bölüner.
Birinji derejeli sebitlerde sport çärelerine 4 müňe çenli tomaşaça gatnaşmaga rugsat berilýär. Ikinji derejeli sebitlerde 2 müňden köp adama rugsat berilmeýär. Üçünji derejeli sebitlerde bolsa sport çärelerine gatnaşmak gadaganlygy dowam eder. Birinji we ikinji derejelerdäki sebitlerde tomaşaçylar çärelerde sosial aralygy saklamaly bolarlar. Sebitleriň derejesi boýunça paýlanyşy 26-njy noýabrda - penşenbe güni yglan ediler.
Tomaşaçyly geçjek ilkinji uly oýun 2-nji dekabrda “Old Trafford” stadionynda “Mançester Ýunaýted” bilen “PSŽ”-niň arasynda boljak Çempionlar ligasynyň duşuşygy bolup biler.