Messiniň «Barselonadaky» 800-nji oýnunda katalonlylar «Atletikodan» ýeňildi

Messiniň «Barselonadaky» 800-nji oýnunda katalonlylar «Atletikodan» ýeňildi

La Liganyň 10-njy tapgyr duşuşygynda Madridiň «Atletikosy» öz öýünde «Barselonany» 1:0 hasabynda ýeňmegi başardy. Oýun Madriddäki «Wanda Metropolitano» stadionynda geçirildi. Ýeke-täk goly birinji ýaryma goşulan goşmaça wagtda Ýannik Ferreýra Karrasko geçirdi. Ol katalonlylaryň derwezebany Marka-Andre ter Ştegeniň çykyşyndaky ýalňyşyndan peýdalandy.

«Atletiko» 2010-njy ýylyň 14-nji fewralyndan (2-1) bäri çempionatda öz meýdançasynda «Barselonany» ýeňip bilenokdy. Şondan bäri madrid kluby Çempionlar ligasynda iki gezek öz öýünde “Barselonany” ýeňdi. “Barselona” garşy milli birinjiligiň öý duşuşyklarynda «Atletiko» 10 ýylyň içinde ýedi gezek ýeňlişe sezewar boldy we üç gezek deňme-deň oýnady.
Dostluk duşuşyklaryny hasaba alanyňda, bu oýun katalonlylaryň hüjümçisi Lionel Messi üçin 800-nji (742 resmi, 58 dostlukly) boldy. Olarda Messi 678 gol geçirip, 283 netijeli geçirim etdi.
«Atletiko» çempionatda bassyr bäşinji ýeňşini gazandy we sekiz duşuşykda 20 utuk bilen turnir sanawynda ikinji setirde ýerleşdi. «Barselona» 11 utuk bilen 10-njy orny eýeleýär.
Indiki tapgyrda «Atletiko» 28-nji noýabrda myhmançylykda «Walensiýa» bilen duşuşar, katalonlylar ertesi gün «Osasunany» kabul ederler. Çarşenbe güni Diego Simeoneniň topary Çempionlar ligasynda ruslaryň «Lokomotiwini» kabul ederler.