«Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky Ministrler derejesindäki 16-njy duşuşyk geçirildi

«Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky Ministrler derejesindäki 16-njy duşuşyk geçirildi

17-nji noýabrda Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň Wise-prezidenti Jozep Borelliň gatnaşmagynda «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky Ministrler derejesindäki 16-njy duşuşyk geçirildi. Duşuşyga şeýle hem Ýewropa Komissiýasynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary Ýutta Urpilaýnen hem gatnaşdy, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşygyň barşynda ÝB-niň we Merkezi Aziýanyň hyzmatdaşlygyna hem-de onuň geljegine syn berdiler, şeýle-de sebitleýin we halkara meseleleri babatynda pikir alyşdylar.
Agzalan meseleleriň her biri boýunça daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatynyň çäklerinde özara hereketleriň ileri tutulýan ugurlary boýunça öz nukdaýnazarlaryny beýan etdiler we pikir alyşdylar.
Duşuşygyň jemleri boýunça Bilelikdäki Beýannama kabul edildi.