Türkiýe Google-a 25,6 mln dollar jerime saldy

Türkiýe Google-a 25,6 mln dollar jerime saldy

Türk häkimiýetleri Google amerikan kompaniýasyna “umumy gözleg bazarynda agdyklyk ediji ornundan hyýanatçylykly peýdalanandygy üçin” 25,6 mln dollar jerime salmak kararyna geldi. Bu barada “Sabah” neşirine salgylanyp, iz.ru belläp geçýär.

Degişli karar Türkiýäniň monopoliýa garşy edarasy tarapyndan kabul edildi.
Hünärmenleriň maglumatlaryna görä, kompaniýa elektron söwda bazary üçin mahabat girdejisini getirmeýän “düşnüksiz we güýçli mahabat hili” bilen tekst bildirişlerini ýerleşdirdi. Şeýlelik bilen, gözleg ulgamy beýleki gözleg netijeleri almagy kynlaşdyrdy.
Ozal Google LLC kompaniýasy Russiýanyň kazyýetine Russiýada gadagan edilen mazmunyň gözleg ulgamynda pes hilli barlagy üçin 1,5 mln rubl möçberinde jerime tölenendigini habar berdi.
Oktýabr aýynda ABŞ-nyň Adalat ministrliginiň Google kompaniýasyny monopolizmde aýyplap, oňa garşy kazyýet işini açandygy belli boldy. Sentýabr aýynda Google-iň Fransiýada salgyt tölemezlik bilen bagly iş boýunça tas 1 mlrd ýewro tölejekdigi habar berildi.
2018-nji ýylyň iýul aýynda Ýewropa komissiýasy Google kompaniýasyna “ÝB-niň monopoliýa garşy düzgünlerini bozandygy” we Android-gurluşlaryny öndürijilere hem-de mobil aragatnaşyk operatorlaryna “bikanun çäklendirmeleri” üçin 4,34 mlrd ýewro möçberinde jerime saldy.