MakGregor bilen Porýe söweşini ýanwarda geçirmegi ylalaşdylar

MakGregor bilen Porýe söweşini ýanwarda geçirmegi ylalaşdylar

Irlandiýaly söweşiji Konor MakGregor we amerikaly Dastin Porýe UFC 257-de söweşmek üçin şertnama baglaşdy. Bu barada MMA Fighting-e salgylanyp, Sputnik agentligi habar berýär.

Habara laýyklykda, türgenler 23-nji ýanwarda Las Wegasda duşuşarlar. Şol bir wagtyň özünde metbugat irlandiýaly söweşijiniň oktagona has irräk gaýdyp gelmegi meýilleşdirýändigini we 12-nji dekabrdaky UFC 256 ýaryşyny göz öňünde tutýandygyny ýazypdy.
MakGregor bilen Porýeniň arasyndaky söweşiň amerikan söweşijisiniň ýagdaýy sebäpli asla bolman hem biljekdigini bellemelidiris. UFC-niň ýolbaşçylygy onuň bilen ylalaşyga gelip bilmedi. Şol bir wagtyň özünde, Porýeniň ýerine söweşe Jastin Getji çykyp biler diýlip hasaplanyldy.
MakGregor bilen Porýeniň oktagonda eýýäm duşuşandygy ýadymyzda bolsa gerek. 2014-nji ýyldaky tutluşykda tehniki nokaut bilen irlandiýaly söweşiji ýeňiş gazanypdy.
Konoryň hasabynda 22 ýeňiş we 4 ýeňliş bar. Porýe karýerasynda 26 söweşde ýeňiş gazandy we 6 gezek ýeňildi, ýene bir söweş bolsa geçirilmedik diýlip yglan edildi.