Fransiýanyň Kubok duşuşyklary koronawirus sebäpli dekabra çenli togtadyldy

Fransiýanyň Kubok duşuşyklary koronawirus sebäpli dekabra çenli togtadyldy

Fransiýanyň futbol federasiýasy karantiniň girizilmegi sebäpli, ýurduň Kubogy ugrundaky ýaryşlaryň togtadylýandygyny mälim etdi. Bu barada rusfootball.info habar berýär.

Koronawirus pandemiýasy sebäpli Fransiýanyň kubogynyň oýunlary 1-nji dekabra çenli togtadyldy. Gyşyň ilkinji günlerine çenli geçirilmeli oýunlar has yza süýşürildi. Takyk seneler koronawirus ýagdaýyna baglylykda, soň yglan ediler.
Erkekleriň hem-de zenanlaryň arasynda Fransiýa çempionatynyň oýunlary ozal tassyklanylan tertibe laýyklykda, tomaşaçysyz geçer. Bu ýurduň milli ýygyndy toparlarynyň, şeýle-de ýewrokuboklara gatnaşýan toparlaryň oýunlaryna-da degişli.
Ýatlap geçsek, geçen möwsümde Liga 1 koronawirus pandemiýasy sebäpli doly tamamlanmandy. “Pari Sen-Žermen” çempion diýlip yglan edilipdi.