Türkmenistan Eýran we Gazagystan bilen serhetlerinden ýük gatnawlarynyň möhletini uzaltdy

Türkmenistan Eýran we Gazagystan bilen serhetlerinden ýük gatnawlarynyň möhletini uzaltdy

Ýurdumyzyň eksport-import mümkinçiliklerini artdyrmak maksady bilen, şeýle hem Halkara ýük gatnawlarynyň düzgünlerine laýyklykda, Türkmenistan Gazagystan bilen serhedindäki Garabogaz-Temirbaba gözegçilik nokadyndan hem-de Eýran bilen serhedindäki Sarahs-Sarahs gözegçilik-geçiriş nokadyndan awtoulag ýük gatnawlarynyň möhletini uzaltdy.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, serhetler ýük awtoulaglary üçin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli açyk bolar.