“Barselonanyň” prezidenti Bartomeu wezipesinden gitdi

“Barselonanyň” prezidenti Bartomeu wezipesinden gitdi

“Barselona” katalon futbol kluby häzirki prezident Hosep Bartomeu bilen hoşlaşdy. Degişli beýannama metbugat gullugy tarapyndan toparyň resmi “Twitterinde” ýerleşdirildi. Bu barada ctnews.ru habar berýär.

“Barselonanyň” prezidenti özüne bildirilen ynamy ödemeýär diýip ses berdiler. Bu Lionel Messiniň topardan gitmek karary bilen bagly nobatdan daşary ýygnakda bolup geçdi. Duşenbe güni Hosep Bartomeu öz işinden aýrylýandygy baradaky habarlary ret etdi, ýöne şu gün onuň klubdan gidýändigi belli boldy.
Bartomeu 2014-nji ýylda “Barselonanyň” prezidenti bolupdy. Ondan öň bu wezipäni Neýmaryň transferinde galp emelleri ulanmakda aýyplanýan Sandro Rosel eýeleýärdi. Hosep Bartomeu klubdan gitmek isleýändigini 2016-njy ýylda mälim etdi, ýöne şonda-da “Barselonanyň” prezident saýlawlaryna gatnaşdy.
Ispaniýanyň “Barselona” futbol klubynyň täze prezident saýlawlary 40-90 gün aralygynda geçiriler. Häzirki wagtda kluba dolandyryş komissiýasy ýolbaşçylyk edýär we düzgünnama laýyklykda, ýolbaşçylyk ediji organlar üçin saýlawlar azyndan 40 günüň içinde, aňyrsy 90 günüň dowamynda geçirilmeli.